Преводи и Реклама за Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец

Горди сме с това, което можем да направим

Някои примери за нашата работа

Преводи

Имаме опит в официалния превод на:

административни документи
(удостоверения за раждане, брачни свидетелства и др.)
медицински документи
юридически документи
Апостили
Договори от всякакъв вид
Застрахователни документи
и още

Превеждаме и неофициални документи:

Уебсайтове
Рекламни материали
Техническа документация
Литература
Новинарски статии
Ръководства за експлоатация
Сградни и строителни планове
Съдържание на социалните медии
И много други